Sinds kort schitteren de brandglasramen opnieuw in de Sint-Martinuskerk. Wil je het indrukwekkend resultaat van de restauratie, een huzarenstuk dat een aanvang nam in 1993, graag eens van dichtbij bekijken?

Schrijf dan in voor het publieksmoment op zaterdag 18 februari 2017 om 15.00 uur in de Sint-Martinuskerk.

Historiek en restauratiefasen worden dan toegelicht door Dr. Historicus Jaak Ockeley en Architect Mic Vyverman. Je kan het restauratiedossier inkijken en bij een rondleiding in groepen met verschillende experten, verneem je nog meer wetenswaardigheden over verschillende aspecten van de glasramen en de restauratie.

De feestelijke namiddag wordt besloten met een drankje, aangeboden door het gemeentebestuur.

Inschrijven via cultuurdienst@asse.be of via T 02/ 4560166.