Vorming

Lieven Annemans is geboren en getogen Assenaar. Hij is hoogleraar in de gezondheidseconomie.

Tijdens deze lezing geeft hij aan wat er fout gaat in de gezondheidszorg. Hij doet dit op basis van levensechte verhalen en op een inspirerende manier.

Hoe kunnen we naar een kwaliteitsvolle gezondheidszorg evolueren die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is?
Waarom betaalt de ziekteverzekering een behandeling al dan niet terug?
Evolueren we naar een gezondheidszorg met twee snelheden?

Ook zijn boek “je geld of je leven in de gezondheidszorg” (2016) weerspiegelt zijn heldere en brede kijk op dit thema. Dit boek is beschikbaar in de bibliotheek Asse – Zellik. Je vindt het terug bij volwassen non-fictie, plaatskenmerk 601.7.