Tentoonstelling

In zijn meer dan 25-jarige zoektocht naar vormen om zijn verhaal weer te geven belandt Bob bij zijn steeds weerkerende oude liefde: de schilderkunst. 

‘Leegte’ is  vaak ongemerkt zijn onderwerp.
In de werken waar blikken worden weggeveegd, weggedraaid, ontweken, afgedekt en ontkend zit zijn kern!