Corona-maatregelen bij schoolvoorstellingen

Opgelet: deze maatregelen zijn onderhevig aan wijzigingen vanuit verschillende overheden. Kijk dus bij iedere activiteit of je de laatste versie voorhanden hebt. Dit preventieplan kwam tot stand op basis van het basisprotocol cultuur en de sectorgids cultuur

Deze maatregelen zijn specifiek opgesteld voor de schoolvoorstellingen. Deze zijn een aanvulling op de geldende maatregelen binnen onze infrastructuur.

 • De scholen maken gebruik van de schuifdeuren aan het Oud Gasthuis, omdat dit de veiligste route is vanop de parking.
 • De scholen worden op de parking opgewacht; de scholen die te voet komen, worden op het binnenplein (De Kleine Wereld, Sint-Martinus ASO, TSO, BSO, Vijverbeek secundair en lager), of aan de voordeur (Schatkist) opgewacht. Hier worden de aantallen opgevraagd en de regels overlopen.
 • Bij droog weer, wachten de scholen buiten, verspreid over binnenplein, terras en plein achter de B-blok. School per school mogen ze naar de kapstok en nadien naar de zaal gaan.
  Bij regenweer, komen de scholen binnen en wachten ze bij hun kapstok/tafels. Nadien worden ze school per school uitgenodigd om de zaal binnen te komen.
 • Per bubbel (in de meeste gevallen een schoolbubbel, in sommige gevallen een klasbubbel) is er een plaats voorzien voor de jassen; kapstokken of tafels. Dit verspreid over de volledige foyer, naargelang het aantal inschrijvingen.
 • CC Asse voorziet nog steeds het busvervoer. Er worden geen scholen samen opgehaald; er is telkens een aparte bus per school voorzien.
 • Voor de scholen die aangaven met klasbubbels te werken, worden er extra plaatsen op de bus voorzien zodat ze een rij kunnen vrijhouden tussen de klassen. Hier worden er wel meerdere klassen per bus geplaatst.
 • De busmaatschappij ’t Ros Beiaard/De Hauwere geeft aan dat ze voldoen aan alle nodige veiligheidsmaatregelen zoals beschreven in het puntje “hoe organiseer ik veilig leerlingenvervoer” op de website van onderwijs Vlaanderen.

Cultuurzaal

 • We kunnen niet, zoals jullie van ons gewend zijn, helpen om de kinderen op hun plaatsje te laten zitten. In de zaal zijn er CC-medewerkers die aangeven waar de klassen dienen te zitten. Vanaf dan zorgen de leerkrachten er zelf voor dat ieder kind zijn plekje vindt.
 • Het zaalplan wordt vooraf opgemaakt en doorgestuurd naar alle ingeschreven scholen.
 • De zaal wordt bubbel per bubbel opgevuld, zodra de eerste groep zit, kan de tweede groep binnenkomen.