Magerman
Magerman

Bij de foto’s van Guy heeft het ‘industriële landschap’ plaatsgemaakt voor het ‘sociaal-maatschappelijke’ thema. Graffiti en affiches vormen een bron van inspiratie. Er wordt hierbij creatief geëxperimenteerd met scherpte en onscherpte.

De foto’s van Kristine belichten tegenstellingen in het leven en bevinden zich in het spanningsveld van contrasten: loslaten en vasthouden, vallen en opstaan, laagtes en hoogtes, verleden en toekomst, zwart-wit en kleur, ...