Tentoonstelling

Een fotograaf registreert een locatie of gebeurtenis met de bedoeling informatie te verstrekken en, zo mogelijk, een gevoel of sfeer in zijn foto weer te geven.  Als dit bij de kijker ook zo overkomt, kan fotografie een kunstvorm worden.

Met meer of minder succes pogen amateurfotografen hiernaar te streven.