De coronacrisis legde de werking van de lokale verenigingen stil. Het gemeentebestuur ondersteunt de lokale verenigingen bij de heropstart van hun activiteiten zowel financieel als logistiek. Deze ondersteuning loopt voor activiteiten tot einde augustus 2020.

Aanvullend op de federale en Vlaamse maatregelen, onderneemt het gemeentebestuur acties om de verenigingen te steunen bij de heropstart van hun activiteiten. De werkgroep Vrije Tijd & Onderwijs, opgericht in de schoot van de gemeenteraad ter ondersteuning van de verenigingen, is belast met het uitwerken van deze maatregelen en adviseerde het college van burgemeester en schepenen de verenigingen te ondersteunen inzake ‘coronakosten’. Concreet betekent dit dat de meerkost die verenigingen betalen om hun activiteit zo coronaveilig mogelijk te organiseren, wordt terugbetaald.

Meer info: klik hier.