update Corona-maatregelen dd vrij. 19-03-2021

Het overlegcomité van 19 maart 2021 heeft vastgesteld dat, sinds 12 maart, het aantal besmettingen opnieuw stijgt met een toenemende snelheid. Daarom heeft het overlegcomité beslist om de versoepelingen die op 1 april voorzien waren, uit te stellen.
Dat betekent dat de deuren van cultuurcentrum Asse gesloten blijven tot 30 april.


update Corona-maatregelen dd vrij. 5-02-2021

Het Overlegcomité van vrijdag 5 februari heeft aangekondigd dat de huidige maatregelen blijven gelden tot 1 april 2021.
Dit betekent dat de deuren van cultuurcentrum Asse gesloten blijven tot 1 april.
Er kunnen dus geen activiteiten, voorstellingen noch tentoonstellingen plaatsvinden in onze gebouwen.

Wij blijven de beslissingen van het Overlegcomité op de voet volgen en zullen onze werking daar verder op afstemmen.

Het volgende Overlegcomité staat gepland op 26 februari. Mogelijk worden daar zaken als de horeca, sport en cultuur besproken.


update Corona-maatregelen dd woe. 13-01-2021

bestaande coronamaatregelen verlengd tot 1 maart
Uit een in het Staatsblad gepubliceerd ministerieel besluit blijkt dat alle geldende coronamaatregelen verlengd worden tot 1 maart.
Dit betekent dat al de voorziene activiteiten tot 1 maart geschrapt worden. Ook uit de ticketverkoop.
Dat betekent ook dat tot 1 maart geen activiteiten op basis van de geldende beperkingen kunnen plaatsvinden in onze locaties

update Corona-maatregelen dd maa. 11-01-2021

Gezien het recentste Overlegcomité vorige vrijdag (8 januari) geen versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigde en het volgende overlegcomité pas op vrijdag 22 januari terug samenkomt, wil dat zeggen dat we alvast tot en met vrijdag 22 januari geen lokalen ter beschikking kunnen stellen.

update Corona-maatregelen dd dins. 3-11-2020

Op 27 oktober kondigde het Overlegcomité aan dat alle cultuurhuizen de deuren moeten sluiten en evenementen verboden zijn

We begrijpen de grote urgentie van de huidige situatie en nemen onze verantwoordelijkheid op. In opvolging van de maatregelen die zowel de federale als de Vlaamse regering genomen hebben, sluit CC Asse de deuren voor onbepaalde tijd, maar alvast zeker tot en met zondag 13 december 2020.

Voor de activiteiten na 13/12 wachten we het verloop van de gezondheidssituatie en eventuele nieuwe maatregelen van de overheid af. Indien hier toch al verplaatsingen en/of annuleringen gebeuren, dan zullen we je daar ook later zelf over inlichten.

Heb je een ticket voor één van onze voorstellingen? Dan zullen we je persoonlijk contacteren

Meer informatie: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/covid-19-alarmniveau-4-overlegcomite-verstrengt-coronaregels-voor-sport-cultuur-en