Het cultuurcentrum is een prachtige werkomgeving. Veel licht, veel ruimte, een goede verwarming en ventilatie, aangenaam, rustig, …. En toch ontdekken we soms nog eens een vergetelheid of een foutje in de constructie.

Zo moeten gebruikers van de repetitielokalen een paar verdiepingen stijgen om een toilet te ontdekken die ze kunnen gebruiken. En met veel deelnemers of als de nood het hoogst is, is dit niet zo prettig. Daarom…..

In samenwerking met de gemeentelijke technische dienst en de werklieden worden er 3 toiletten gemaakt in een aansluitende ruimte. We geven een beetje fietsenstalling op maar krijgen hierdoor een mooie ruimte voor 2 gewone toiletten en 1 aangepast toilet voor mindermobiele klanten.

Binnenkort is deze toiletruimte klaar voor gebruik. Op dit ogenblik zijn alle leidingen aangebracht en is de vloer gegoten. Nu nog tegels op de vloer en de muren, toiletten, wasbakjes, verlichting…. En klaar is Kees.