18301.jpeg
18301.jpeg

Vanaf donderdag 4 november tem vrijdag 10 december voeren diverse aannemers nutswerken uit in het centrum van onze gemeente. Deze werken hebben een impact op de Nieuwstraat en de Steenweg. Er is geen ruimte om het doorgaande verkeer in beide richtingen gecombineerd met voetgangers en fietsers toe te staan.

  Waarom wordt de Nieuwstraat en Steenweg afgesloten gedurende deze periode?

  Initieel ontving het gemeentebestuur van verscheidene aannemers een vergunningsaanvraag voor werken tussen november 2021 en mei 2022, en dit op verschillende tijdstippen. Het gaat om sterk hinderende werken die een afgesloten deel van Steenweg en Nieuwstraat vereisen.

  De werken omvatten zowel private aanvragen met aanpassingswerken aan gevels en gebouwen, het nieuwbouwproject gelegen op de hoek Nieuwstraat met Steenweg (N9), als nutsvoorzieningswerken van Fluvius en Proximus. Ook vervangt Farys tijdens deze periode de waterleiding die in het verleden voor heel wat overlast en onderspoeling van de weg zorgde.

  Het bestuur kon zich niet akkoord verklaren met een versnippering en spreiding van deze werken wat gedurende maanden een impact zou hebben op de veiligheid en de bereikbaarheid van het centrum, de scholen en de handelaars.

  Om de werkperiode te beperken, werden alle aannemers uitgenodigd om in onderling overleg en samen met het bestuur alle werken te coördineren binnen een kort tijdbestek. De werking en de plannen van de verschillende aannemers werden aangepast om tegelijkertijd in de zone de nodige werken uit te voeren.

  Na intensief overleg met alle aannemers kozen we voor de periode tussen 4 november en 10 december. Deze periode is de meest haalbare omdat er minder kans is op weerverlet en de koopjesdagen en kerstshopping niet in het gedrang komen. Alle handelaars blijven bereikbaar gedurende deze periode.

  Bovendien kunnen verscheidene werken niet tot 2022 worden uitgesteld. Dit zou ook de planning en voorbereidende werken voor het infrastructuurproject Muurveld, Hofveld en Bloklaan in de war sturen.

   werken gebeuren in 3 fasen

   • Fase 1: Steenweg richting Brussel afgesloten wegens nutswerken vanaf de Vironstraat tot in Nieuwstraat (ong. 2 weken)
   • Fase 2: Nutswerken Nieuwstraat met aansluiting op de Kalkoven, Steenweg in beide richtingen open (ong. 2 weken)
   • Fase 3: Steenweg richting Brussel afgesloten (ong. 1 week) wegens nutswerken vanaf Zeeman tot aan parking Prieelstraat.

   In de Nieuwstraat geldt gedurende deze 3 fasen enkelrichtingsverkeer in de richting van Ternat.

    signalisatie en omleidingen

    Er staat 1 aannemer in voor de volledige signalisatie van alle werken, nl. Fluvius. De werken van Fluvius hebben immers de grootste impact.

    De werken hebben zowel een impact op de Nieuwstraat als op de Steenweg.

    Er is geen ruimte om het doorgaande verkeer in beide richtingen gecombineerd met voetgangers en fietsers toe te staan.

    • De Bloklaan en het Koensborreplein blijven bereikbaar.
    • De Kerkstraat wordt afgesloten voor alle verkeer. Je kan het Kerkplein bereiken via de Sint-Martinusstraat die in beide richtingen wordt opengesteld.
    • Het verkeer komende van Aalst/Dendermonde kan via Nieuwstraat, Bloklaan en Boekfos richting Brussel.
    • Voor het verkeer komende van Ternat loopt de omleiding via Muurveld en Boekfos.
    • Het verkeer komende van Zellik wordt omgeleid via de N9K en rotonde richting Huinegem.

    We doen dit omdat uit testprojecten heel duidelijk blijkt dat de afwikkeling van Boekfos en Huinegem met de N9 vlotter verloopt en voor minder conflicten zorgt dan wanneer we de bestaande verkeerstromen behouden.

    • Het doorgaande verkeer zonder bestemming in Asse krijgt op diverse kruispunten de boodschap Nieuwstraat te vermijden.