Vorming bib

Wim Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB. 

Hij is een bekende voorvechter van het recht op euthanasie en gaat uit van het recht op zelfbeschikking van de patiënt. Mensen moeten er in alle vrijheid voor kunnen kiezen hun levenseinde zo waardig mogelijk te beleven.

Tijdens deze lezing licht hij het onderwerp euthanasie zo praktisch mogelijk toe: wat er al dan niet mogelijk is binnen de huidige juridische context, het hoe en waarom van de wilsbeschikking en de wijze waarop euthanasie kan worden uitgevoerd.

Over deze materie publiceerde hij ook het gelijknamige boek ‘Een waardig levenseinde’.