Tentoonstelling

150 jaar geleden werden de ‘Martelaren van Gorcum’ door paus Pius IX heilig verklaard. Eén van de martelaren was Assenaar Petrus Ascanus.

Naar aanleiding van deze herdenking hebben Heemkring Ascania en de dienst Cultuur de tentoonstelling ‘Petrus Ascanus, martelaar van Gorcum’ samengesteld.

Voor deze tentoonstelling gaven verschillende musea en archiefinstellingen bijzondere werken in bruikleen.

Ascania heeft een uitgebreid dossier samengesteld dat u kan lezen in het laatst verschenen Ascaniatijdschrift. Een beknoptere versie leest u in de folder die werd samengesteld n.a.v. de tentoonstelling.
Beide uitgaven zijn verkrijgbaar op de tentoonstelling. 

De tentoonstelling loopt van 14 oktober tot en met 29 oktober in het Oud Gasthuis (kapel en zaal Willem Offhuys):

  • op zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur
  • op zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur.

Groepsbezoek mogelijk na afspraak: cultuurdienst@asse.be.

U bent van harte welkom op de opening op vrijdag 13 oktober om 19.30 uur op de zolder van het Oud Gasthuis (Gemeenteplein 26, Asse).

Op zondag 22 oktober geeft dr. hist. Jaak Ockeley een lezing, die eveneens plaatsvindt op de zolder van het Oud Gasthuis.