Affiche
Affiche

De kortfilm STRMBK werd gebaseerd op ware feiten en vertelt het fictieve verhaal van Karim en zijn vrienden uit Strombeek, in de rand van Brussel.

Buurtwerking

Het zaadje voor het maken van een kortfilm werd geplant tijdens buurtwerking ‘STB-Strombeekse jongeren‘ en groeide uit tot een leerrijk en betekenisvol project voor de jongeren en hun omgeving.

Het is een verhaal over schijnbaar kleine, ondeugende feiten, met grote gevolgen. Een verhaal van een jongere die kansen wil grijpen maar door het verleden wordt ingehaald. Over vriendschap, plezier, grenzen en de zoektocht naar een plek in de maatschappij.

Vertrouwensband

De boodschap is drieledig. Enerzijds willen de jongerenwerkers het belang van investeren in kwalitatief jeugd- en buurtopbouwwerk, zowel in tijd als financiën benadrukken. De sterke vertrouwensband tussen de jongeren en de jeugdwerkers was de voedingsbodem voor deze kortfilm. Anderzijds is het maken van de film evenzeer het resultaat van een intensieve betrokken politiewerking. Van aan de start van de jeugdwerking was er nauwe preventieve samenwerking met de politie.

Niet minder van belang willen de Strombeekse jongeren op hun beurt met deze kortfilm een boodschap geven aan andere jongeren die denken zich in een uitzichtloze situatie te bevinden: “Grijp de kansen die zich voordoen, maak niet de fouten die wij maakten”. Zoals aan het begin van de film wordt gezegd: "Je verleden bepaalt je identiteit en je toekomst". De Strombeekse jongeren willen de nieuwe generatie aanzetten hun best te doen op school en kansen te grijpen.

Na de vertoning is er een nagesprek met leden uit de filmploeg!

Trailer