Tentoonstelling

We snuiven de sfeer op van een bruisende afdeling beeldende kunst waar kinderen, jongeren en volwassenen zich artistiek ontplooien. Door te snuisteren in de talrijke werkjes, foto’s, ... roepen we de sfeer op van onze lagere en  middelbare graad, waar geëxperimenteerd wordt met tal van technieken en gewerkt wordt rond een aantal inspirerende thema’s.

We maken ook kennis met de hogere graad teken- en schilderkunst en keramiek.