Tentoonstelling

15% van de Belgen leeft onder de armoedegrens. Kinderen die worden geboren in  armoede hebben hier niet voor gekozen, en toch wordt hun toekomst gehypothekeerd.

De tentoonstelling ‘Armoede door kinderogen’ leert ons hoe kinderen onbevangen naar hun omgeving en leefomstandigheden kijken. De kinderwereld en het kinderperspectief worden centraal gesteld aan de  hand van ongefilterde en  ongecensureerde foto’s.