bib

Thomas Delameillieure, advocaat, docent en o.a. verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht (KULeuven), geeft toelichting bij de hervormingen van het Belgische erfrecht.

Tweehonderd jaar. Zo oud waren de regels van het Belgisch erfrecht. Ze dateerden immers nog uit de tijd van Napoleon (de code civil van 1804). Na twee eeuwen was er dus wel nood aan een opfrissing.

De nieuwe erfwetgeving is van kracht sinds september 2018. Erven en erfenissen, schenkingen en successieplanning is iets waar we vroeg of laat allemaal mee in contact komen.