Bij de start van de huidige legislatuur koos het gemeentebestuur duidelijk voor een aantal speerpunten. Dit zijn bijzondere aandachtspunten die mee het beleid bepalen en kleuren. Ook de vrijetijdsdiensten werken hier actief aan mee. Het CC en de bib focussen zich vooral op ‘Klasse van Asse’ en ‘Samen sterker’.

Ontdek deze speerpunten in het programma van CC Asse.

Koning Fiets
We versterken de zwakke weggebruiker. Bij de herinrichting van straten staan fietsers en voetgangers voorop. Wie omschakelt naar de fiets wordt niet langer gestraft, maar beloond. Met de invoering van een zone 30 in het centrum en meer groen willen we de veiligheid en leefbaarheid verhogen.

Uiteraard Vlaams
Asse is een Nederlandstalige gemeente. We moedigen iedereen aan om Nederlands te leren en te spreken en helpen elkaar daarbij. Iedereen is Assenaar, elke Assenaar is een Vlaming, iedereen hoort erbij. Het is niet je afkomst die telt, wel onze toekomst.

Samen sterker
We dragen zorg voor onze burgers en helpen elkaar. We hebben bijzondere aandacht voor wie extra zorg nodig heeft: gezinnen in armoede, ouderen, nieuwe Assenaren, ...
We laten niemand in de kou staan. Het initiatief ligt niet enkel bij het bestuur, maar ook bij de Assenaar zelf. We zetten in op het verenigingsleven en ondersteunen vrijwilligers door een sterk vrijwilligersbeleid.

Klasse van Asse
Asse barst van het talent! Onze creatieve middenstanders, onze lekkere lokale landbouw- en streekproducten, onze artiesten en verenigingen, ... We profileren ons als gemeente met een sterke identiteit en zetten hierbij onze hopcultuur en ons Romeins verleden in de verf.

Echt slim
Smart city en digitalisering zijn voor ons geen vreemde begrippen. We streven naar efficiëntie, klantvriendelijkheid en gaan vooruitstrevend te werk. We grijpen kansen die zich voordoen, maar besturen op een doordachte manier en doen geen onnodige uitgaven.