Uitleen materiaal

evenementenloket

Aanvragen van materiaal via het digitaal loket

Voor het uitlenen van gemeentelijk materiaal en het gebruik van infoportieken, chalets, mobiel podium kan je bij het evenementenloket van de gemeente Asse terecht.
Meer info vind je hier.

OPGELET: enkel verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad kunnen gemeentelijk materiaal aanvragen, en dit minstens 3 weken voor de datum van het evenement.