Lode Pletinckx schreef een merkwaardige studie over Asses oudste ambtelijke teksten. Het fraai geïllustreerde werk is vanaf nu te koop.

De drie oudste Nederlandse teksten uit Asse zijn meer dan 725 jaar oud. De gemeente Asse kan eeuwenoude teksten in het Nederlands voorleggen: twee pachtbrieven met betrekking tot landerijen in Koudertaverent (1296) en de oudste Rekening van het Gasthuis van Asse (1298).

Lode Pletinckx voert de lezers niet alleen mee in het historische kader waarbinnen de perkamenten hun plaats hebben en in het op schrift brengen van onze taal in de Middeleeuwen. Hij verklaart in de studie ook de oudste persoonsnamen en familienamen en de oudste Assese woorden die in de teksten voorkomen. De lezer krijgt naast de oorspronkelijke teksten ook de hertaling ervan aangeboden.

Het fraai geïllustreerde werk – een ideaal eindejaarsgeschenk – wordt door het gemeentebestuur van Asse uitgegeven. Het kost 25 euro en is verkrijgbaar in het cultuurcentrum, de bib en het gemeentehuis.