Recent werd het Educatief Wandelpad Archeologie in Asse uitgebreid met 6 nieuwe informatiepanelen.

Het Educatief Wandelpad Archeologie is een 4,5 km lang wandelpad dat bezoekers van het middeleeuwse Oud-Gasthuis in het centrum van Asse (Gemeenteplein 26) naar de Romeinse nederzetting leidt. Langsheen het traject geven 23 informatiepanelen meer informatie over resultaten van het archeologisch onderzoek dat in Romeins en middeleeuws Asse plaatsvond.

In de Prieelstraat, ter hoogte van Residentie Vivasse, vertellen de drie nieuwe informatiepanelen over de vondst van een Romeins grafveld, een middeleeuwse pottenbakkersoven en een baksteenoven uit de 15de-16de eeuw bij de bouw van de residentie.

Het nieuwe bord in de groenzone aan de Mergelweg geeft de bezoeker informatie over de prehistorische objecten die hier aangetroffen werden.

Tenslotte werden twee nieuwe borden geplaatst langs de Putberg, ter hoogte van Borchstad. Borchstad wordt op archeologisch vlak zowel in verband gebracht met een hoogtenederzetting uit de late-IJzertijd als met een Romeins kamp. De plaatsing van deze borden was mogelijk dankzij de latinisten van de Sint-Martinusschool in Asse (schooljaar 2015-2016) die zorgden voor sponsoring. In een latere fase zullen deze borden via een nieuwe wandellus langs Kalkoven, Notstraat en Putberg aangesloten worden op het bestaande Educatief Wandelpad Archeologie.

Praktisch

Gratis wandelflyers met de wandelroute, deelnamebrochures voor de schattenjacht en kleurprenten kunnen afgehaald worden aan de infobalies van CC Asse en de bibliotheek (Huinegem 2-4) of kunnen gedownload worden via www.agilas.be.