Tijdens de opmaak van de inventaris van de Sint-Martinuskerk Asse kwamen eeuwenoude kelken, monstransen, kroontjes, wandtapijten... tevoorschijn. Al deze kerkschatten kan je nu bewonderen.

Pracht en praal

Een parochie bewaart nogal wat aan liturgiekledij, altaarvaten en daarnaast processiekledij, -vaandels, wandtapijten, flambeeuwen, kruisen, bellen, kandelaars... kasten en zolders vol!

De draaischuiven en kasten in de sacristie en op de zolder werden opengemaakt. Koorkappen, kazuifels, dalmatieken, velums en stola’s die voor het concilie Vaticanum II in de jaren ’60 van vorige eeuw de uiterlijke pracht en praal van de liturgie een schitterend uitzicht gaven, kwamen tevoorschijn. Stuk voor stuk een zeer oude en schitterende kerkgarderobe die monden doen openvallen. Maar daarmee was de inventaris nog niet klaar.

Schatten onder de toren

Ook priester Leo Ecker werd in de zoektocht betrokken. Er was weet van een heel bijzonder mooie monstrans. Maar die werd niet onmiddellijk teruggevonden. Zoekwerk dus. En ja, er was nog een zware (kluis)deur op zolder. Wie weet? Na wat speurwerk in de sleutelkast werd de juiste sleutel in de bewuste deur gestopt. Een schatkamer openende zich: eeuwenoude kelken, cibories, monstransen, patenen, ampullen, kruisbeelden, relikwieën, kroontjes, altaarbellen... werden (terug)gevonden.

Ontdekkingstocht

De inventaristocht werd een ware ontdekkingstocht. Onder de kerktoren was een schat met liturgiekledij en -voorwerpen van onder het stof gehaald. Die schat verborgen houden in schuiven en kasten zou zonde zijn. “Waarom nodigen wij de mensen niet uit om dat alles te komen zien en bewonderen?” werd gedacht. De impuls werd door priester Leo Ecker gegeven.

Met een schare vrijwilligers en met de volle steun van de burgemeester en het schepencollege, de Cultuurdienst, de VZW Vrienden van Sint-Martinus en de Kerkfabriek wordt – met het mooiste deel – van de gevonden ‘schatten’ een tentoonstelling opgezet in de Sint-Martinuskerk. Het rijke Roomse leven herleeft bij het zien van zoveel pracht!

Kom het zien

zaterdag 15 oktober
16.00 tot 19.00 uur

zondag 16 oktober
14.00 tot 18.00 uur

maandag 17 oktober
09.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 17.00 uur

zaterdag 22 oktober
14.00 tot 18.00 uur

zondag 23 oktober
14.00 tot 18.00 uur

schatten onder de toren