Cultuurregio Noordrand

intergemeentelijk samenwerkingsverband

Het Cultuurcentrum – en bij uitbreiding de gemeente Asse – maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband ‘Cultuur Noordrand’ (IGS).

13 steden en gemeenten in de Noordrand van Brussel (Asse, Grimbergen, Machelen, Meise, Merchtem, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem) en partner Vzw De Rand bundelen hun krachten om samen te investeren in cultuur voor iedereen.

Cultuur voor iedereen

Alle gemeenten hebben zich formeel geëngageerd om samen werk te maken van een dynamisch cultureel netwerk met als focus het efficiënter en effectiever aanpakken van gedeelde culturele en maatschappelijke uitdagingen in de regio.

Cultuur Noordrand wil bruggen bouwen met onderwijs, erfgoed, toerisme … om samen regionale vraagstukken aan te pakken. Er borrelen heel wat initiatieven op uit de basis die ook interessant kunnen zijn voor culturele actoren uit de andere gemeenten.

Decreet bovenlokale cultuurwerking

IGS Noordrand trekt voluit de kaart van het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking omdat het inhoudelijk aansluit bij de ambities van de eigen regionale samenwerking: duurzame voorwaarden creëren om een geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking te ontwikkelen, in stand te houden en te verspreiden.

IGS Noordrand wil de bestaande expertise beschermen, vrijwaren wat de voorbije jaren als dynamiek en werking werd aangezet, dit verder verbreden en met tal van partners strategischer richten op de actuele uitdagingen voor de Noordrand-regio.