In ieder traject komen in principe dezelfde bouwstenen voor:
voorstelling - workshop - doe-denk-dingen - kunstkoffer.

UITZONDERING: bij dit traject is er geen aansluitende theatervoorstelling.
Jullie zijn welkom op de tentoonstelling van Kunstas, later komt hierover nog meer informatie.

Het zesde leerjaar werkt een schooljaar rond BEELDENDE KUNSTEN / ARCHITECTUUR.

Wil je inschrijven? Reserveer een voorstelling voor de derde graad en noteer erbij dat je het pARTkoertraject rond beeldende kunsten wil volgen. Wil je met je klas enkel het traject volgen? Stuur dan een mailtje naar elke [at] ccasse.be

Workshop op school:

‘Bouwen aan je droomstad’ - Workshop rond architectuur op school - o.l.v. Mooss vzw

De docent daagt de leerlingen uit om na te denken over de architectuur van de toekomst. Wat vinden we belangrijk? Wat kan beter? Hoe kunnen we duurzamer bouwen? We exploreren verschillende materialen en bespreken de mogelijkheden en effecten van het materiaal. We reflecteren over architectuur, over gebouwen, over onze beleving van ruimte. Vanuit deze beleving komen we tot eigen ontwerpen. De leerlingen verzamelen thuis zelf hun bouwmaterialen en kiezen of ze met recuperatiemateriaal of natuurlijke materialen werken.

Opdrachtenkaartjes in de klas of thuis: Doe-Denk-Ding

Een kaftje met 10 kaarten (1 per maand) met telkens drie opdrachten: een ‘doeding’ voor in de klas, een ‘doeding’ voor thuis en een ‘denkding’.

Korte, speelse activiteiten om het muzische maandelijks een plek te geven in de klas en thuis.

Kunstkoffer in de klas

Kunstkoffer met een gedetailleerde handleiding met opdrachtfiches en inspirerende materialen om de opdrachten te doen waarmee je als leerkracht aan de slag kan met je klas. Een instructievideo maakt je wegwijs. Open de koffer en verken op een speelse manier dans. Je kan als leerkracht zelf bepalen hoe lang en hoe intens je met de koffer werkt door verschillende opdrachten te combineren of tussendoor korte prikkelende activiteiten te plannen.

Elke koffer is opgebouwd rond een aantal specifieke kunsteducatieve thema's.
Voor Beeldende kunst & architectuur zijn dat: Ruimte – Materiaal – Ritme – Kleur – Textuur