Afsprakennota en info

Schoolvoorstellingen

Inschrijven kan enkel via het inschrijvingsformulier.

De scholen van groot-Asse krijgen voorrang bij de invulling van de plaatsen. Daarna kennen wij plaatsen toe volgens de datum van reservatie.

Voor een aantal voorstellingen zijn de plaatsen beperkt. Bij voldoende inschrijvingen worden mogelijk extra voorstellingen georganiseerd op dezelfde dag of op een ander moment. Dit betekent dat uw leerlingen misschien niet op de aanvankelijk gevraagde datum naar de voorstelling kunnen komen. In de mate van het mogelijke houden wij rekening met uw voorkeur wat betreft de dag en het aanvangsuur.

Begin september ontvangt u een bevestiging van uw reservaties. Controleer deze bij ontvangst.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het cultuurcentrum voorstellingen annuleren of hergroeperen. Elke wijziging in de loop van het schooljaar delen wij zo spoedig mogelijk mee.
Weet u nog niet hoeveel kinderen er volgend schooljaar effectief zullen zijn, geef dan een zo correct mogelijke schatting. Graag ontvangen wij in de loop van september de exacte cijfers.
Voor eventuele afwezige leerlingen hanteren wij een afwijking van maximaal 10%.Grotere afwijkingen factureren wij. Geef zeker ook door hoeveel begeleidende leerkrachten er meekomen.

Annuleren kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van beide partijen. Annulaties tot 2 maanden voor de voorstelling kosten u niets. Nadien betaalt u de helft van de verschuldigde som. Bij onrechtmatige annulering factureren wij het volledige inschrijvingsbedrag.

We streven er naar een kwaliteitsvol programma aan te bieden voor een betaalbare prijs.

Binnen deze prijzenstructuur kan u nog steeds op het busvervoer rekenen:

prijs kleuters en lager uit Asse: € 6
prijs lager uit Asse voor een volledig pARTkoer-traject: € 13
prijs secundair uit Asse: € 8
prijs kleuters en lager buiten Asse: € 8
prijs secundair buiten Asse: € 9

film scholen uit Asse: € 4,5
film scholen buiten Asse: € 5

zonder busvervoer:

activiteiten bibliotheek lager: € 1
activiteiten bibliotheek secundair: € 3

betalingswijze: per overschrijving na ontvangst van onze betalingsnota.

Geef onmiddellijk een seintje wanneer u vermoedt niet tijdig aan te komen (omwille van files of andere toestanden): 02 456 01 65.

De voorstellingen beginnen in de voormiddag om 10u of 10u30 en in de namiddag om 13u30, tenzij anders vermeld. De meeste gezelschappen stellen als regel dat het publiek maximaal 5 minuten voor aanvang van de voorstelling binnen mag. Daarenboven wachten wij steeds tot alle ingeschreven leerlingen aanwezig zijn.

Het personeel van het CC zal de leerlingen hun plaatsen aanwijzen. Wij zorgen ervoor dat de leerlingen zo gegroepeerd mogelijk bij elkaar kunnen zitten.
Leerkrachten zitten dicht bij hun klasgroep. Wij dringen er op aan dat leerkrachten in geen geval achteraan of bij elkaar gaan zitten. Als leerkracht blijf je pedagogisch verantwoordelijk tijdens elke voorstelling. Als u merkt dat leerlingen van uw klas het goede verloop van een activiteit storen, grijp dan in. Eventueel kan u het haantje-de-voorste van de klas bij u in de buurt zetten.

…leuk, saai, moeilijk, toegankelijk, herkenbaar, bruikbaar… We stellen het op prijs als u even laat weten wat de leerkrachten en de leerlingen ervan vonden. Deze reacties spelen een rol bij het programmeren van latere voorstellingen. Grijp dus die unieke kans om uw stem te laten horen.

Voor bijkomende info, vragen en suggesties:

 

Elke De Decker – stafmedewerker schoolprogrammatie
Huinegem 4, 1730 Asse
T.: 02 456 01 65
elke [at] ccasse.be