Onze huisregels

 • De voorstellingen beginnen steeds op het aangekondigde uur. Na aanvang van de voorstelling wordt er geen publiek meer in de zaal toegelaten, tenzij tijdens eventuele pauzes.
   
 • De vestiaire is verplicht (gratis) en blijft bemand tot 30 minuten na de voorstelling.
   
 • De kassa is 30 minuten voor de voorstelling geopend. Gereserveerde tickets dienen uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden opgehaald, zoniet worden ze vrijgegeven.
   
 • Tickets worden niet terugbetaald of omgeruild, behalve wanneer de voorstelling door de organisatie wordt afgelast.
   
 • Schakel steeds jouw gsm uit. Het is verboden te fotograferen, geluids- en/of beeldopnames te maken.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 • De bestelling van tickets is pas definitief wanneer je op ‘bevestig’ geklikt heb in jouw winkelmandje op www.ccasse.be.
   
 • Wij bezorgen jouw tickets na ontvangst van een correcte betaling. Indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn of wanneer de betaling online niet werd afgerond, wordt de reservatie geannuleerd. Eventuele kosten zijn reeds in de ticketprijs inbegrepen. De tickets worden per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat werd opgegeven bij de bestelling of kunnen gedownload worden via de Ticketmatic App. Tickets kunnen ook afgehaald worden aan de balie van CC Asse en dit tijdens de openingsuren.
   
 • De tickets kunnen betaald worden via bancontact, met kredietkaart, via overschrijving of met geschenkbonnen. De klant heeft het recht om, per aangetekende brief, aan CC Asse mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, en dit binnen de 7 werkdagen die volgen op de dag van bestelling (op voorwaarde dat de datum van het evenement niet binnen deze periode valt).
   
 • Jouw ticket is uitsluitend geldig op de dag en voor de voorstelling die op het ticket vermeld staan.
   
 • Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke barcode die aan de ingang gescand kan worden.
   
 • Bij uitverkochte voorstellingen kan je je online op een wachtlijst registreren. Indien er reservaties worden geannuleerd, bieden we de tickets aan de mensen op de wachtlijst aan.
   
 • Ben je op zoek naar tickets voor een uitverkochte voorstelling? Of heb je ticket(s) over? Maak dan gebruik van onze ruilbox. Op onze website vind je bij iedere voorstelling onder de knop ‘Tickets’ een knop ‘ruilbox’. Hiermee kan je heel makkelijk onderling – met andere klanten –  tickets kopen, verkopen of ruilen.
   
 • CC Asse beschikt over twee abonnementsformules: +21 jaar en -21 jaar. Voor beide formules geldt dat je per aankoop minstens 5 tickets reserveert op hetzelfde ogenblik. Bv. 5 tickets voor dezelfde voorstelling of 2 stuks voor voorstelling A en 3 voor voorstelling B. Abonnementen zijn niet persoonsgebonden. Neem gerust familie of vrienden mee naar een concert of voorstelling. Vul ook de naam en het e-mailadres van de andere tickethouder(s) in, zo ontvangen zij eveneens de servicemail met nuttige info over de voorstelling en eventuele wijzigingen.
   
 • Tickets van laatkomers of niet gebruikte tickets worden niet terugbetaald. Gekochte kaarten kunnen niet worden omgeruild. Je kan jouw tickets zoals hierboven vermeld wel aanbieden op de ruilbox.
   
 • Onze voorstellingen beginnen stipt. Laatkomers kunnen de toegang tot de zaal ontzegd worden.
Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen CC Asse en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door CC Asse kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. CC Asse heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en CC Asse worden enkel beheerst door het Belgisch Recht.