pARTkoer

Omkadering bij schoolvoorstellingen

Omdat we het zo belangrijk vinden dat leerlingen goed voorbereid naar een voorstelling komen, werd dit omkaderingsproject opgestart.

corona kerst

pARTkoer: een kunsteducatief project voor het basisonderwijs

pARTkoer is de OPVOLGER van de projectwerking SPA BRUIS+, een kunsteducatief project voor het basisonderwijs in de regio Vlaamse Noordrand rond Brussel. Het is een gezamenlijk initiatief van CC Asse, CC Het Bolwerk (Vilvoorde), GC de Zandloper, CC De Muze (Meise), CC Strombeek (Grimbergen) en CC De Factorij (Zaventem).

pARTkoer biedt aan de leerlingen van het basisonderwijs kunsttrajecten aan die opgebouwd zijn uit verdiepende kunsteducatieve elementen zoals een podiumvoorstelling, een workshop op school, een werkboekje en een kunstkoffer. Binnen ieder kunsttraject staat een muzische discipline centraal: dans, theater, STEAM, muziek, film & multimedia en beeldende kunst & architectuur.
Zo brengt pARTkoer
cultuur tot IN de klas en verlaagt pARTkoer de drempel voor cultuurparticipatie door kinderen reeds op jonge leeftijd doorheen het volledige schooljaar onder te dompelen in een cultuurbad. 

pARTkoer integreert cultuur op regelmatige basis in het onderwijstraject dat een leerling aflegt in het basisonderwijs. Verspreid over drie jaar biedt pARTkoer 6 verschillende kunsttrajecten aan die gedurende het volledige schooljaar kunnen ingezet worden, telkens vertrekkende vanuit één muzische discipline: theater, dans, STEAM, muziek, film & multimedia, beeldende kunsten & architectuur.

Wat is pARTkoer concreet?

pARTkoer ontwikkelt 6 kunsttrajecten waarin telkens 1 muzische discipline centraal staat. 

Ieder kunsttraject beslaat een volledig schooljaar en omvat 4 vaste modules:

1. voorstelling in het cultuurhuis, gekoppeld aan de muzische discipline die centraal staat

2. workshop (100min) door een professioneel docent op school 

3. Doe-Denk-Ding: een kaftje met 10 kaarten (1 per maand) met telkens drie opdrachten: een ‘doeding’ voor in de klas, een ‘doeding’ voor thuis en een ‘denkding’. Korte, speelse activiteiten om het muzische maandelijks een plek te geven in de klas en thuis.

4. Kunstkoffer met een gedetailleerde handleiding met opdrachtfiches en inspirerende materialen om de opdrachten te doen waarmee je als leerkracht aan de slag kan met je klas. Een instructievideo maakt je wegwijs. Open de koffer en verken op een speelse manier dans (1ste graad), theater (2de graad) of STEAM (3de graad). Je kan als leerkracht zelf bepalen hoe lang en hoe intens je met de koffer werkt door verschillende opdrachten te combineren of tussendoor korte prikkelende activiteiten te plannen. Elke koffer is opgebouwd rond een aantal specifieke kunsteducatieve thema's. Voor theater zijn dat bijvoorbeeld: spanningsopbouw – climax – stilte – oorzaak en gevolg – inleving en fantasie. 

prijs per leerling: € 13,00
(Uitzondering; omdat er voor STEAM dit jaar een film geprogrammeerd werd, is dit € 11,5 per leerling)

We hanteren hiervoor GEEN 10% regel, omdat het hier over een traject over het hele schooljaar gaat en we de materialen en workshops geboekt hebben op het totaal aantal ingeschreven leerlingen.
De facturen ontvang je van het cultuurcentrum waar je naar de voorstelling gaat kijken.

Voor elke graad ontwikkelen we 1 pARTkoer-traject.

In het schooljaar 2022-2023 kiezen we voor de 1ste graad een traject rond de discipline DANS, voor de 2de graad staat THEATER centraal en voor de 3de graad vertrekken we van de discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics).
In het 2de projectjaar (schooljaar 2023-2024) komen er nieuwe disciplines bij: Muziek, Film en Beeldende Kunst.           

 

Graag tot ziens in CC Asse, GC De Zandloper Wemmel, CC Strombeek Grimbergen, GC de Muze van Meise, CC Het Bolwerk Vilvoorde en CC De Factorij Zaventem.

vlaanderen verbeelding